Priser!

Pris 139kr från kl 11-16 måndag – fredag.
Kvällar och helger 179kr.
Barnen äter alltid för 75kr.

Ät så mycket du orkar för endast 139kr Mån-fre 11-16, kvällar helger 179kr. Barn alltid 75kr